SPOORONDERHOUD

Onderhoud aan het spoor

Onder spooronderhoud valt onder andere het goed in stand houden van wissels, zodat ze vlak en egaal zijn waardoor er minder slijtage op kan treden. We slijpen de tongbewegingen en puntstukken. Voor de wisselslijper hebben we opgeleid personeel.

Periodiek spooronderhoud

Daarnaast verzorgen we periodiek onderhoud om het spoor goed in stand te houden en doen we aan storingsherstel. Daardoor wordt de kwaliteit van het spoor continu bewaakt. Tevens vallen de volgende werkzaamheden ook onder onze onderhoudswerkzaamheden:

  • Passtukken zetten en puntstukken en tongbewegingen uitwisselen;
  • Ballast (af)werkzaamheden;
  • Wisselslijpers;
  • Kraanbaan onderhoud;
  • Onderhoud aan trambaan en metro;
  • Inspecties en schouwen, zoals hitteschouw inclusief rapportage;
  • Kap- en maaiwerk;
  • Sneeuwdiensten.