VEILIGHEID & CERTIFICERING

spoorbouw

Veiligheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij Platenburg Spoorwerken B.V.
Om dit blijvend te kunnen waarborgen instrueren wij onze werknemers continu op deze voor ons belangrijke zaken.

VCA

Platenburg Spoorwerken B.V. is VCA gecertificeerd. Deze certificering borgt dat wij werken volgens de de voorgeschreven normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Verder is het voor ons en onze werknemers belangrijk dat we werken conform de voorgeschreven Arbowet en -regelgeving. 

SNA keurmerk

Het SNA (Stichting Normering Arbeid) keurmerk toetst ons bedrijf als onderaannemer op onze verplichtingen die voortkomen uit onze bedrijfsactiviteiten waarbij we arbeid ter beschikking stellen. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting.  Verder het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.
Platenburg Spoorwerken B.V. hecht er veel waarde aan te voldoen aan de gestelde normen.
Om dit blijvend te waarborgen worden wij tweemaal per jaar geaudit  door een hiervoor gecertificeerde instelling.

Zie de website van de SNA(Stichting Normering Arbeid).